Examen doen

Examencommissie

De examens worden afgenomen door de examencommissie, bestaande uit trainers van Yom-Chi. (Eventueel is de commissie aangevuld met hooggegradueerde trainers van andere scholen). Op het examen volg je de aanwijzingen van de examencommissie op.

Frequentie

We streven naar 2 examens per jaar. Voor elk examen ontvang je een e-mail met de aankondiging. Door het invullen van de examenstrook, schrijf je je in voor het examen.

TBN

Voor deelname aan de examens is lidmaatschap van de TBN verplicht. Zorg dat je TBN-paspoort op orde is en neem het mee.

Kosten

Voor het deelnemen aan examens wordt € 15,- in rekening gebracht. Dit bedrag dient voor het examen aan de hoofdtrainer betaald te zijn.

Materiaal

Al het materiaal dat je nodig hebt voor de examens, zoals breekplanken, hogo’s en hoofdbeschermers, wordt door de school beschikbaar gesteld. Verplichte bescherming voor onderdelen verzorg je zelf. Voor sparring is dat kruis-, arm-, scheen- en gebitsbeschermer.

Exameneisen

Alles wat je moet kunnen en kennen voor je examens, kun je vinden op de website van Yom-Chi en is aan te vragen bij de hoofdtrainer. De eisen sluiten goed aan bij de eisen van de TBN. De geupexamens bereiden je voor op het danexamen, zoals dat door de TBN op districtsniveau wordt afgenomen. Je wordt altijd geacht de eisen van je voorgaande graden bij te houden.

Geupgraden

We onderscheiden de volgende geupgraden:

 • 10: witte band
 • 9: witte band + gele slip
 • 8: gele band
 • 7: gele band + groene slip
 • 6: groene band
 • 5: groene band + blauwe slip
 • 4: blauwe band
 • 3: blauwe band + rode slip
 • 2: rode band
 • 1: rode band + zwarte slip

Herexamens

Mocht je op het examen voor een onderdeel zakken, krijg je een herexamen. Dat herexamen wordt afgenomen in een reguliere training, waarin we samen tot een goede datum komen. Dit omdat de eerstvolgende examens in de regel pas een paar maanden later zullen zijn.

Uitslag

De examencommissie bepaalt de uitslag van je examen. Dat kunnen ze onderbouwen door middel van de scores die ze je geven op het examenformulier. Mocht je het niet eens zijn met de uitslag, is inzage in de besluitvorming altijd mogelijk. Het laatste woord is echter altijd aan de examencommissie.

Onderdelen

Het examen bestaat uit vaste onderdelen. Afhankelijk van de graad waar je voor opgaat, zul je examen doen in:

 • Kennis Koreaanse benamingen (mondeling of schriftelijk)
 • Poomsee
 • Ilbo Daeryon
 • Hosinsul
 • Breektest
 • Sparring

Geslaagd

Je nieuwe graad gaat meteen na het behalen in. Bij opnieuw opstellen neem je je nieuwe plek in.

Danexamens

Mocht je toe zijn aan het doen van danexamen, zul je dat in overleg met de trainers gaan plannen. Voor 1e en 2e Dan worden er examens afgenomen op districtsniveau. Dat kan tweemaal per jaar, meestal in juni en december. Voor 3e Dan en hoger is er het Nationale Danexamen, ook tweemaal per jaar, ook meestal in juni en december. Er zijn wachttijden. In ieder geval moet er een half jaar zitten tussen het behalen van je 1e Geup en je 1e danexamen. Aanmelden voor danexamens wordt altijd door de hoofdtrainer gedaan. Over je deelname aan danexamens heeft de hoofdtrainer altijd het laatste woord. Veel plezier en succes met voorbereiden!