Wat is Taekwondo?

Geschiedenis

De oorsprong van deze zelfverdedigings- en vechtkunst ligt in Korea en wordt ook wel eens vergeleken met shotokan karate. Alhoewel de wering en standen ongeveer hetzelfde zijn als bij shotokan karate, legt taekwondo meer accenten op de ontwikkeling van traptechnieken, beweeglijkheid en aaneenschakelingen van diverse technieken (dynamischer). Echter voor de duidelijkheid moet gesteld worden dat Taekwondo op de manier van de oude grootmeesters ook een significante rol heeft voor het gebruik van de vuisten. De naam Taekwondo is afgeleid van taekgyeon (택견). Taekgyeon was een vorm van zelfverdediging die reeds meer dan 1300 jaar geleden bestond. Hoewel er dus enig verwantschap bestaat tussen taekgyeon en taekwondo is deze slechts oppervlakkig. Behalve dat in beide sporten de beoefenaars zich veel van traptechnieken bedienen zijn er verder geen overeenkomsten en verschillen de traptechnieken enorm. Men probeert vaak om taekwondo een langere geschiedenis toe te dichten dan historisch kan worden bewezen de link tussen taekwondo en taekgyeon in stand te houden. Taekwondo is vrij recent ontstaan uit Japans karate. Ondertussen heeft taekwondo zich echter ontwikkeld tot een opzichzelfstaande unieke stijl.

Training

Taekwondotraining omvat de volgende onderdelen:

 • Techniektraining: standen, trappen, stoten en weringen (blokkeringen)
 • Stijlvormen (Poomsee): uitvoering van technieken, volgens een vastgestelde volgorde (vaste vormen)
 • Sparren (Kyorugi): één-, twee- en driestapsparren, vrij sparren, gearrangeerd sparren en het traditionele sparren.
 • Breektesten (Gye-pa) het breken van planken en dergelijke, door middel van tevoren bepaalde taekwondotechnieken. Hierbij is vooral de snelheid van belang en niet zozeer de kracht.
 • (Ho shin sul): het nabootsen van de realiteit, waarbij ook geoefend wordt zich te bevrijden uit verwurgingen, armklemmen, omklemmingen, afweren van aanvallen met een mes, korte en lange stok e.d.

Doelstellingen binnen de taekwondo:

 • Hoffelijkheid: Beleefd zijn tegen elkaar, eerlijk zijn, respect tonen voor de leraar en voor mensen die ouder zijn dan jezelf.
 • Integriteit. In het Taekwondo zijn eerlijkheid en oprechtheid heel belangrijk.
 • Doorzettingsvermogen.
 • Zelfbeheersing. Dit is heel belangrijk bij Taekwondo, zowel binnen als buiten de dojang.
 • Enorme geestkracht. Een oprechte Taekwondo student moet zich inzetten voor vrede en rechtvaardigheid en zich niet laten afschrikken.
 • Concentratie. Het begrip Jip-Joong wat geconcentreerde kracht betekent verwoordt dit. Het wijst op de concentratie van die spieren, voor de beweging naar het doel, in een korte tijd. Hierbij bewegen de heup en buik eerder dan de ledematen. De beweging is 'lateraal' (zijwaarts) en verticaal. De concentratie van die spieren voor ontspannen en inspannen. Deze behelst tegenkracht, concentratie, balans, beheersing van de ademhaling, massa en snelheid.

Organisatie

De WTF - World Taekwondo Federation Opgericht in 1973; WTF taekwondo is de (Olympische) sportvorm van taekwondo en omvat veel sparren met onder andere toque, helm, vest en scheenbeschermers; deze vorm is vol contact, alhoewel er met de handen niet op het hoofd mag worden geraakt. In 2004 komt de WTF negatief in de pers door de arrestatie van de corrupte Un-Yong Kim. De WTF fungeert slechts als organisator van evenementen. Het WTF curriculum is in handen van het Wereld Taekwondo Hoofdkwartier, beter bekend als Kukkiwon. In 1994 werd de dvd-set "standaardstijl" gepubliceerd door het Kukkiwon. Eindelijk werden de poomsetechnieken vereeuwigd onder leiding van grootmeester Kyu-Hyun Lee. In 2006 is overigens voor de eerste maal in de geschiedenis ook een W.K. Poomsae (stijl) ingericht. Het 2-jaarlijkse W.K. Sparring is dan al aan zijn 17de editie toe. In Nederland wordt de WTF vertegenwoordigd door de Taekwondo Bond Nederland (TBN)